Eurofins Agro Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-4908410
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Agro Testing Sweden AB
Box 9024
291 09 Kristianstad

Besöksadress

Eurofins Agro Testing Sweden AB
Estrids Väg 1
291 65 Kristianstad

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Fysiska egenskaper
Provtyp/System/Produkt (9)
Jord
Torv
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Jord
- Torv
Livsmedelanalys Torv
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Provtagning Jord

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering