Hoppa till innehållet
Kiwa Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-17 00 00
Webbplats: www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Certification AB
Box 7178
170 07 Solna

Besöksadress

Kiwa Certification AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Alger och obearbetade vattenbruksprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Andra produkter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Djur och obearbetade animalieprodukter Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Foder
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Foder
Foder Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Foder
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Obearbetade växter och växtprodukter, inbegripet utsäde och annat växtförökningsmaterial Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion
KRAV
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Certifiering av kedjor KRAVs Regler KRAVs Regler Kedjecertifiering
Djur och slakt KRAVs Regler KRAVs Regler Djur och slakt
Fiske och vattenbruk KRAVs Regler KRAVs Regler Fiske och vattenbruk
Förädling KRAVs Regler KRAVs Regler Förädling
Import KRAVs Regler KRAVs Regler Import
Support KRAVs Regler KRAVs Regler Produktionshjälpmedel
Växter KRAVs Regler KRAVs Regler Växter
Livsmedelshantering i butik
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik Livsmedelshantering
SIGILL kvalitetssystem
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Arbetsvillkor IP Arbetsvillkor IP Allmänna villkor IP Arbetsvillkor
Djur IP Grund/Sigill/Tillval IP Allmänna villkor Djur
Fiske och vattenbruk IP Sigill/Tillval IP Allmänna villkor Fiske och vattenbruk
Förädling IP Grund IP Allmänna villkor Livsmedel, inkl. djuromsorg
Växter IP Grund/Sigill/Tillval IP Allmänna villkor Växter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering