Hoppa till innehållet
Kiwa Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0455-305600
Webbplats: www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
371 41 Karlskrona

Besöksadress

Kiwa Certification AB
Minervavägen 4
371 41 Karlskrona

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

SERMI
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A SERMI:2023 Oberoende aktör Hantering av reparations- och underhållsinformation (RMI)
Tillverkningskontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Anordningar för uppvärmning av utrymmen Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Byggprodukter för avloppsvatten Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Byggprodukter som kommer i kontakt med dricksvatten Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Byggsatser för självbärande takljusinsläpp Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Byggsatser för täta takskikt som anbringas flytande Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör samt takavvattning Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Murverk och tillhörande produkter, murverkselement, bruk och tillbehör Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Sanitär utrustning Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Skorstenar, rökgångar och specialprodukter Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 System av mekaniskt infästa, böjliga och vattentäta takskikt Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Träbaserade skivor och element Tillverkningskontroll
A KIWA-1963399405-245 utg. 24 Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
SERMI:2023 Kontrollordning för tillgång till säkerhetsrelaterad fordonsreparations- och underhållsinformation med Sanctioned Interpretations List
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning