Hoppa till innehållet
Kiwa Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-17 00 00
Webbplats: www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Certification AB
Box 7178
170 07 Solna

Besöksadress

Kiwa Certification AB
Råsundavägen 12
169 67 Solna

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Typgodkännande
Kluster (6) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Anordningar för uppvärmning av utrymmen KIWA-1963399405-143 Uppvärmningsanordning
Betong-, bruk- och injekteringsbruksprodukter och tillhörande produkter KIWA-1963399405-143 Betong-, bruk- och injekteringsbrukprodukter
Brandavskiljande, brandtätande, brandskyddande och brandhämmande produkter KIWA-1963399405-143 Brandskyddande material och byggnadsdelar
Byggprodukter för avloppsvatten KIWA-1963399405-143 Byggprodukter för avloppsvatten
Byggprodukter i gips KIWA-1963399405-143 Gipsbaserade produkter
Byggprodukter som kommer i kontakt med vatten för mänsklig förbrukning KIWA-1963399405-143 Produkter i kontakt med dricksvatten
Bärande lager, tappar för konstruktionsfogar/fästdon KIWA-1963399405-143 Fästdon
Cement, byggkalk och andra hydrauliska bindemedel KIWA-1963399405-143 Hydrauliska bindemedel - cement, byggkalk m.m.
Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag KIWA-1963399405-143 Dörrar, fönster, jalusier och grindar
Förtillverkade produkter av normalbetong, lättbetong och autoklaverad lättbetong KIWA-1963399405-143 Betongprodukter, förtillverkade
Golv- och markbeläggningar KIWA-1963399405-143 Golv- och markbeläggningar
In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar KIWA-1963399405-143 Skiljeväggar- invändiga, byggsats
In- och utvändiga ytskikt på väggar och innertak samt byggsatser för invändiga skiljeväggar KIWA-1963399405-143 Ytskikt - väggar och innertak
Membran, membran som anbringas flytande och byggsatser (för vatten- och/eller ångspärr) KIWA-1963399405-143 Membran
Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör KIWA-1963399405-143 Metallprodukter - för konstruktionsändamål
Murverk och tillhörande produkter, murverkselement, bruk och tillbehör KIWA-1963399405-143 Murverksprodukter
Planglas, mönsterglas och glasblocksprodukter KIWA-1963399405-143 Glasprodukter
Rör, tankar och tillbehör som inte kommer i kontakt med dricksvatten KIWA-1963399405-143 Rör, tankar och rörkomponenter
Sanitär utrustning KIWA-1963399405-143 Sanitär utrustning
Skorstenar, rökgångar och specialprodukter KIWA-1963399405-143 Skorstenar, rökgångar och specialprodukter
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser KIWA-1963399405-143 Takljusinsläpp - självbärande byggsats
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser KIWA-1963399405-143 Takskikt - system för vattentäta, mekaniskt infästa och böjliga
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser KIWA-1963399405-143 Takskikt- byggsats, täta
Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser KIWA-1963399405-143 Taktäckning, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter, takbyggsatser
Träbaserade skivor och element KIWA-1963399405-143 Balkar och pelare - träbaserade
Träbaserade skivor och element KIWA-1963399405-143 Skivor - träbaserade
Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner KIWA-1963399405-143 Glaskonstruktioner - förseglade
Utfackningsväggar/ytterväggsbeklädnader/förseglande glaskonstruktioner KIWA-1963399405-143 Utfackningsväggar
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering KIWA-1963399405-143 Tilläggsisolering - färdig yta
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering KIWA-1963399405-143 Värmeisolering - system för utvändig putsbelagd
Värmeisoleringsprodukter, sammansatta byggsatser/system för värmeisolering KIWA-1963399405-143 Värmeisoleringsprodukter

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:19 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om typgodkännande och tillverkningskontroll
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering