Hoppa till innehållet
Kiwa Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0455-305600
Webbplats: www.kiwa.se

Postadress

Kiwa Certification AB
Campus Gräsvik 1
371 75 Karlskrona

Besöksadress

Kiwa Certification AB
Minervavägen 4
371 41 Karlskrona

Ackrediteringsområden

Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Energiexpert
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Energiexpert BFS 2007:5 CR-CEX 2024-01-30, Certifieringsregler Sakkunnig Energiexpert (CEX), Behörighet N och K Energiexpert
Energikartläggare
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Energikartläggare STEMFS 2014:2 CR-EKL 2023-04-12, Certifieringsregler Energikartläggare EKL Energikartläggare
Kontrollansvarig - Bygg
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Kontrollansvarig - Bygg BFS 2011:14 CR-KA 2024-01-30, Certifieringsregler Kontrollansvarig (KA), Behörighet N och K Kontrollansvarig - Bygg
Miljöinventerare
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Specifik kompetens (9) Anmärkning (15)
Miljöinventerare Kravspecifikation - miljöinventerare Miljöinventerare Endast förvaltning av utfärdade certifikat
Pannoperatörer
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Pannoperatörer AFS 2017:3 CR-POP 2023-04-12, Certifieringsregler Pannoperatör (POP) Kategori 1 – 4 Pannoperatörer
Sakkunnig av Tillgänglighet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Sakkunnig av Tillgänglighet BFS 2011:18 CR-TIL 2024-01-30, Certifieringsregler Sakkunnig av Tillgänglighet (TIL) Tillgänglighet
Sakkunniga funktionskontrollanter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Sakkunniga funktionskontrollanter BFS 2011:16 CR-OVK 2024-01-30, Certifieringsregler Sakkunnig Funktionskontrollant (OVK), Behörighet N och K Funktionskontrollanter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering