AAA Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0322-64 26 00
Webbplats: www.a3cert.com

Postadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16
441 32 Alingsås

Besöksadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16
441 32 Alingsås

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
AFS 2001:1
BEK nr 1191 af 09/10/2013
BEK nr 1510 af 14/12/2018
DS/ISO 45001:2018
DS/OHSAS 18001:2008
SIS-OHSAS 18001:2007
SS-ISO 45001:2018
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 13485:2016
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015
STEMFS 2014:2
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 39001:2012

Kravdokument

Beteckning Namn
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering