Hoppa till innehållet
AAA Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0322-64 26 00
Webbplats: www.a3cert.com

Postadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Besöksadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet AFS 2001:1 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet AFS 2001:1 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet DS/ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet DS/ISO 45001:2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet DS/OHSAS 18001:2008 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet DS/OHSAS 18001:2008 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn AFS 2001:1 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn AFS 2001:1 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn DS/ISO 45001:2018 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn DS/ISO 45001:2018 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn DS/OHSAS 18001:2008 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn DS/OHSAS 18001:2008 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa AFS 2001:1 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa DS/ISO 45001:2018 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa DS/OHSAS 18001:2008 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa SS-ISO 45001:2018 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske AFS 2001:1 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske DS/ISO 45001:2018 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske DS/OHSAS 18001:2008 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-ISO 45001:2018 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier DS/ISO 45001:2018 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier DS/ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier DS/ISO 45001:2018 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier DS/ISO 45001:2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier DS/OHSAS 18001:2008 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier DS/OHSAS 18001:2008 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier DS/OHSAS 18001:2008 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier DS/OHSAS 18001:2008 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Livsmedel AFS 2001:1 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel AFS 2001:1 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel DS/ISO 45001:2018 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel DS/ISO 45001:2018 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel DS/OHSAS 18001:2008 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel DS/OHSAS 18001:2008 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SS-ISO 45001:2018 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-ISO 45001:2018 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik AFS 2001:1 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik AFS 2001:1 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik DS/ISO 45001:2018 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik DS/OHSAS 18001:2008 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper AFS 2001:1 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper AFS 2001:1 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper DS/ISO 45001:2018 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper DS/ISO 45001:2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper DS/OHSAS 18001:2008 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper DS/OHSAS 18001:2008 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning DS/ISO 45001:2018 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning DS/ISO 45001:2018 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning DS/ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning DS/OHSAS 18001:2008 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning DS/OHSAS 18001:2008 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning DS/OHSAS 18001:2008 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 37 Utbildning -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 37 Utbildning -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 37 Utbildning -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 37 Utbildning -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster DS/ISO 45001:2018 IAF 37 Utbildning -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster DS/OHSAS 18001:2008 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering DS/ISO 45001:2018 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering DS/ISO 45001:2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering DS/ISO 45001:2018 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering DS/OHSAS 18001:2008 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering DS/OHSAS 18001:2008 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering DS/OHSAS 18001:2008 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral AFS 2001:1 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral BEK nr 1191 af 09/10/2013 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral BEK nr 1510 af 14/12/2018 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral DS/ISO 45001:2018 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral DS/OHSAS 18001:2008 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral SS-ISO 45001:2018 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster inkl Företagshälsovård enligt FHV 7/2016 – KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Luft- och rymdfart SS-EN ISO 9001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Andra tjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Delkomponenter Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Distributionstjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Kalibreringstjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Komponenter Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Råmaterial Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Transporttjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Underhållstjänster Gäller underleverantör till producenter
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Energikartläggning i stora företag STEMFS 2014:2 Energikartläggning i stora företag Omfattning enligt SS-EN ISO 14001
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Användning av vägtransportsystemet till och från arbetsplatsen
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Transport av gods och passagerare inom vägtransportsystemet

Kravdokument

Beteckning Namn
SS-ISO/IEC 27006:2015 Krav på organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STEMFS 2014:2 Statens energimyndighets föreskrifter om energikartläggning i stora företag.