Hoppa till innehållet
AAA Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0322-64 26 00
Webbplats: www.a3cert.com

Postadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Besöksadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan
Kravspecifikation (7) Tillkommande krav till kravspecifikation (8) Näringsgren/process/produkt (9)
ISO 44001:2017, IDT SIS/TS 440:2021 Certifieringsordning för affärsrelationer i samverkan
Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet DS/EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn DS/EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn DS/EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa DS/EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske DS/EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier DS/EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel DS/EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel DS/EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik DS/EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper DS/EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper DS/EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning DS/EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 37 Utbildning -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster DS/EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering DS/EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral BEK nr 1409 af 26/09/2020 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral DS/EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral SS-EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Hälso- & sjukvård; sociala tjänster ISO/IEC 27001:2013 Hälso- & sjukvård; sociala tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Hälso- & sjukvård; sociala tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Hälso- & sjukvård; sociala tjänster -
Produktion SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Produktion -
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Telekommunikation, IT -och datatjänster -
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Tjänster -
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster inkl Företagshälsovård enligt FHV 7/2016 – KRAV – Ledningssystem för kvalitet inom svensk företagshälsovård -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Andra tjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Delkomponenter Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Distributionstjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Kalibreringstjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Komponenter Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Råmaterial Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Transporttjänster Gäller underleverantör till producenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Underhållstjänster Gäller underleverantör till producenter
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror Gäller ej råvarutillverkning
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) Gäller ej råvarutillverkning
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till Berg- och grustäktsverksamhet
Ledningssystem för vägtrafiksäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Användning av vägtransportsystemet till och från arbetsplatsen
Vägtrafiksäkerhet SS-ISO 39001:2012 Transport av gods och passagerare inom vägtransportsystemet

Kravdokument

Beteckning Namn
BEK nr 1407 af 26/09/2020 Bekendtgørelse om uddannelse i vurdering af psykisk arbejdsmiljø for certificeringsorganers auditorer
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 26:2023 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
IAF MD 9:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
ISO/IEC TS 17021-7:2014 Conformity assessment – Requirements for bodies providing audit and certification of management systems – Part 7: Competence requirement for auditing and certification of road traffic safety management systems
SIS TS 440:2021 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan
SIS-ISO/IEC TS 17021-12:2020 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
SS-EN ISO/IEC 27006:2020 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering