Hoppa till innehållet
AAA Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0322-64 26 00
Webbplats: www.a3cert.com

Postadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Besöksadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Ackrediteringsområden

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Anmält organ (17065)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
(EU) 305/2011 Metallprodukter för konstruktionsändamål med tillbehör (2/4)
(EU) 305/2011 Brandalarm/branddetektor, fast utrustning för brandbekämpning, brand- och rökkontroll samt explosionsdämpande produkter (1/1)
(EU) 305/2011 Dörrar, fönster, luckor, grindar och därtill hörande byggnadsbeslag
(EU) 305/2011 Utfackningsväggar (1/1)
(EU) 305/2011 Taktäckningar, lanterniner, takfönster och tillhörande produkter (2/6)

Kravdokument

Beteckning Namn
Förordning 305/2011 Byggprodukter (CPR)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett

Ackrediteringens omfattning