Hoppa till innehållet
AAA Certification AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0322-642600
Webbplats: www.a3cert.com

Postadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Besöksadress

AAA Certification AB
Göteborgsvägen 16 H
441 32 Alingsås

Ackrediteringsområden

Certifiering av produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

ECM
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
ECM (EU) nr 445/2011 - Enheter som ansvarar för underhåll av godsvagnar
ECM (EU) nr 445/2011 - Separat underhållsfunktion inklusive underhållsverkstad
Ledningsfunktionen (ECM) - F1 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Godsvagnar, Motorvagnar, Personvagnar, Arbetsfordon, Lok
Styrning av flottans underhåll - F3 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Godsvagnar, Motorvagnar, Personvagnar, Arbetsfordon, Lok
Underhållsutvecklingsfunktionen - F2 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Godsvagnar, Arbetsfordon
Underhållsutvecklingsfunktionen - F2 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Lok, motorvagnar, personvagnar
Utförande av underhåll - F4 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Godsvagnar, Arbetsfordon
Utförande av underhåll - F4 (EU) 2019/779 ERA 1172/003 V1.1, Certification scheme for ECM and outsourced maintenance functions under Regulation (EU) 2019/779 Lok, motorvagnar, personvagnar
Servicekvalitet
Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
ISO 18295-1:2017 SIS TS 54-1:2021 Kundkontaktcenter – förbättra och utveckla kundkontakttjänster och service
Svetsprocesser
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Svetsprocesser EN 15085-2:2020 - Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN 15085:2007 - Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN 15085-2:2020 - Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-3:2005 - Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-3:2021 A3CR 001, utgåva 2021-12-06 Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-4:2005 - Svetsprocesser
Svetsprocesser SS-EN ISO 3834-4:2021 A3CR 001, utgåva 2021-12-06 Svetsprocesser
Svetsprocesser - kvalificerad SS-EN ISO 3834-2:2005 - Svetsprocesser - kvalificerad
Svetsprocesser - kvalificerad SS-EN ISO 3834-2:2021 A3CR 001, utgåva 2021-12-06 Svetsprocesser - kvalificerad

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering