Hoppa till innehållet
DGE Mark och Miljö AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Miljökontroll
Telefon: 031-18 30 15
Webbplats: www.dge.se

Postadress

DGE Mark och Miljö AB
Gullbergs Strandgata 9
411 04 Göteborg

Besöksadress

DGE Mark och Miljö AB
Gullbergs Strandgata 9
411 04 Göteborg

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Luft- och rökgasanalys Luftemissioner/rökgaser
Luft- och rökgasanalys Processgaser
Luft- och rökgasanalys -
Provtagning Luftemissioner/rökgaser
Provtagning -
Provtagning Processgaser
Provtagning Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
NFS 2016:13 Naturvårdsverkets föreskrifter om mätutrustning för bestämmande av miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering