Hoppa till innehållet
Vidilab AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0171-44 12 66
Webbplats: www.vidilab.se

Postadress

Vidilab AB
Box 33
745 21 Enköping

Besöksadress

Vidilab AB
Kvartsgatan 6
749 40 Enköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Foder
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Trikinundersökning Kött
Veterinärmedicin
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Klinisk parasitologi Träck

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning