CALLUNA AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 013-12 25 75
Webbplats: www.calluna.se

Postadress

CALLUNA AB
Linköpings slott
582 28 Linköping

Besöksadress

CALLUNA AB
Linköpings slott
582 28 Linköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Biologiska undersökningar
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biologisk analys Havsvatten/Brackvatten
Biologisk analys Sötvatten
Provtagning Havsvatten/Brackvatten
Provtagning Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys -
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6)
Provtagning

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier