HS Certifiering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0480-156 70
Webbplats: www.hscertifiering.se

Postadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Besöksadress

HS Certifiering AB
Flottiljvägen 18
392 41 Kalmar

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Foder
Foder Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Foder
Foder Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Foder
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Levande eller obearbetade jordbruksprodukter Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Levande eller obearbetade jordbruksprodukter
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
Vegetativt förökningsmaterial och utsäde Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Vegetativt förökningsmaterial och utsäde
KRAV
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Certifiering av kedjor KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Kedjecertifiering
Djur och slakt KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Biodling
Djur och slakt KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Djurhållning
Djur och slakt KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Slakt
Förädling KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Butik
Förädling KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Foder
Förädling KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Livsmedelsförädling
Förädling KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Restaurang och storhushåll
Import KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Import och införsel
Support KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Tillverkning, hantering och marknadsföring av produktionshjälpmedel
Växter KRAVs Regler 2019/2020 KRAVs Regler 2019/2020 Växtodling
SIGILL kvalitetssystem
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Arbetsvillkor IP Arbetsvillkor 2019:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Arbetsvillkor
Djur IP Gris Grundcertifiering 2018:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Gris
Djur IP Mjölk Grundcertifiering, 2015:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Mjölk
Djur IP Nöt Grundcertifiering, 2017:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Nöt
Djur IP Sigill Biodling 2018:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Biodling
Djur IP Sigill Gris 2016:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Gris
Djur IP Sigill Kyckling 2011:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Kyckling
Djur IP Sigill Mjölk 2016:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Mjölk
Djur IP Sigill Nöt 2016:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Nöt
Djur Tillval Klimatcertifiering IP allmänna villkor 2019:1 IP standardens tillämpliga moduler
Djur Tillval Naturbeteskött IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Nöt
Förädling IP Livsmedel Grundcertifiering 2018:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Livsmedel
Växter IP Frukt & Grönt Grundcertifiering 2018:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Frukt & Grönt
Växter IP Grundcertifiering Spannmål & Oljeväxter 2019:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Grundcertifiering Spannmål & Oljeväxter
Växter IP Sigill Frukt & Grönt 2018:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Frukt & Grönt
Växter IP Sigill Spannmål & Oljeväxter 2019:1 IP allmänna villkor 2019:1 IP Sigill Spannmål & Oljeväxter

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2013:5 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar produkter
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering