Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Lidköping
Telefon: 010-4908300
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Box 887
531 18 Lidköping

Besöksadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biotoxiner Fisk och skaldjur
Biotoxiner Dricksvatten
Biotoxiner Sötvatten
Biotoxiner Livsmedel
Biotoxiner Foder
Biotoxiner Vegetabiliska produkter
Biotoxiner Filter
Biotoxiner Läkemedel
Biotoxiner Medicintekniska produkter
Biotoxiner Vatten
Droganalyser Kött och ägg
Livsmedelanalys Foder
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Livsmedelanalys Olja
Livsmedelanalys Sammansatta livsmedel
Livsmedelanalys Kosttillskott
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Läkemedel
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Tobaksprodukter
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Livsmedelanalys Slam/Sediment
Livsmedelanalys Jord
Molekylärbiologi Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Vegetabiliska produkter
Organiska miljögifter och pesticider Foder
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Mjölk
Spannmålsanalys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Utsädesanalys
Provtyp/System/Produkt (9)
Vegetabiliska produkter

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering