Hoppa till innehållet
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Lidköping
Telefon: 010-4908300
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Box 887
531 18 Lidköping

Besöksadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Sjöhagsgatan 3
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Biotoxiner Fisk och skaldjur
Biotoxiner Foder
Biotoxiner Vegetabiliska produkter
Biotoxiner Filter
Biotoxiner Läkemedel
Biotoxiner Medicintekniska produkter
Biotoxiner Vatten
Livsmedelanalys Foder
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Livsmedelanalys Olja
Livsmedelanalys Sammansatta livsmedel
Livsmedelanalys Kosttillskott
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Livsmedelanalys Tobaksprodukter
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Läkemedel
Livsmedelanalys Kött och ägg
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Livsmedelanalys Slam/Sediment
Livsmedelanalys Jord
Organisk kemi Tobaksprodukter
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Adsorbent
Organiska miljögifter och pesticider Vegetabiliska produkter
Organiska miljögifter och pesticider Foder
Organiska miljögifter och pesticider Livsmedel
Organiska miljögifter och pesticider Animaliskt fett
Organiska miljögifter och pesticider Mjölk
Vattenanalys Jord
Vattenanalys Slam/Sediment
Spannmålsanalys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Vegetabiliska produkter
Utsädesanalys
Provtyp/System/Produkt (9)
Vegetabiliska produkter

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering