Hoppa till innehållet
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Jönköping
Telefon: 036-18 76 90

Postadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Kabelvägen 2
551 15 Jönköping

Besöksadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Kabelvägen 2
553 02 Jönköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Foder
Livsmedelanalys Organiskt avfall
Livsmedelanalys Slam/Sediment
Livsmedelanalys Sockprov
Livsmedelanalys Mjölk
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Molekylärbiologi Foder
Molekylärbiologi Livsmedel
Trikinundersökning Kött
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
(EU) 2015/1375 Bilaga 1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1375 av den 10 augusti 2015 om fastställande av särskilda bestämmelser för offentlig kontroll av trikiner i kött
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering