Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Jönköping
Telefon: 036-18 76 90

Postadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Kabelvägen 2
551 15 Jönköping

Besöksadress

Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Kabelvägen 2
553 02 Jönköping

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Foder
Livsmedelanalys Livsmedel
Livsmedelanalys Organiskt avfall
Livsmedelanalys Slam/Sediment
Livsmedelanalys Fisk och skaldjur
Molekylärbiologi Foder
Molekylärbiologi Livsmedel
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering