Hoppa till innehållet
Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 94 50

Postadress

Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
Box 1444
751 44 Uppsala

Besöksadress

Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
Stallängsgatan 3
753 18 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering