Hoppa till innehållet
Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 018-727 94 50

Postadress

Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
Box 1444
751 44 Uppsala

Besöksadress

Uppsala Vatten och Avfall AB, Vattenlaboratorium
Danmarksgatan 26C
753 23 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Aktivitetsmätning
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering