Hoppa till innehållet
VA SYD Vattenlaboratoriet
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Vattenlaboratoriet
Telefon: 040-6351000
Webbplats: www.vasyd.se

Postadress

VA SYD Vattenlaboratoriet
Box 191
201 21 Malmö

Besöksadress

VA SYD Vattenlaboratoriet
Rännemästaregatan 3
212 23 Malmö

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Oorganisk kemi Dricksvatten
Oorganisk kemi Sötvatten
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Oorganisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Oorganisk kemi Havsvatten/Brackvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Sötvatten
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Provtagning -
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Vattenanalys -
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Slam/Sediment

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering