Hoppa till innehållet
Nordtec Instrument AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-704 10 70
Webbplats: www.nordtec.se

Postadress

Nordtec Instrument AB
Box 12036
402 41 Göteborg

Besöksadress

Nordtec Instrument AB
Elof Lindälvs gata 13
414 58 Göteborg

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Massarelaterade storheter
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Tryck Tryckvisande
Temperatur
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luftfuktighet Fuktvisande
Temperatur Temperaturvisande

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering