Hoppa till innehållet
ALS Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Stockholm
Telefon: 08-527 752 00
Webbplats: alsglobal.se

Postadress

ALS Scandinavia AB
Box 700
182 17 Danderyd

Besöksadress

ALS Scandinavia AB
Rinkebyvägen 19 C
182 36 Danderyd

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggprodukter
- Luft
Oorganisk kemi Byggprodukter
Oorganisk kemi Jord
Oorganisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Avloppsvatten/Lakvatten
Organisk kemi Dricksvatten
Organisk kemi Jord
Organisk kemi Slam/Sediment
Organisk kemi Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Avloppsvatten/Lakvatten
Organiska miljögifter och pesticider Byggprodukter
Organiska miljögifter och pesticider Dricksvatten
Organiska miljögifter och pesticider Jord
Organiska miljögifter och pesticider Slam/Sediment
Organiska miljögifter och pesticider Sötvatten
Organiska miljögifter och pesticider Asfalt
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Jord
Vattenanalys Slam/Sediment
Yrkes- och miljömedicin
Provtyp/System/Produkt (9)
Filter

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering