Hoppa till innehållet
Unfors RaySafe AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-7199770
Webbplats: www.RaySafe.com

Postadress

Unfors RaySafe AB
Uggledalsvägen 29
427 40 Billdal

Besöksadress

Unfors RaySafe AB
Uggledalsvägen 29
427 40 Billdal

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Elektricitet och magnetism
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Elektrisk laddning Mätinstrument
Elektrisk spänning Mätinstrument
Ström Mätinstrument
Joniserande strålning
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Luftkerma Mätinstrument

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering