Hoppa till innehållet
Svensk Certifiering Norden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-54067620
Webbplats: www.svenskcertifiering.se

Postadress

Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 Åkersberga

Besöksadress

Svensk Certifiering Norden AB
Kanalvägen 2A och 2B
184 41 Åkersberga

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 45001:2023 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 45001:2023 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Gäller ej C20.51 Sprängämnestillverkning, C20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 45001:2023 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 45001:2023 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 45001:2023 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat til C 16.2 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o. d.
Tillverkning SS-EN ISO 45001:2023 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 45001:2023 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B07 Utvinning av metallmalmer, B08 Annan utvinning av mineral, B09 Service till utvinning
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Offentlig förvaltning & utbildning ISO/IEC 27001:2013 Offentlig förvaltning & utbildning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Offentlig förvaltning & utbildning SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Offentlig förvaltning & utbildning -
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Telekommunikation, IT -och datatjänster -
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2023 Tjänster -
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Luft- och rymdfart SS-EN ISO 9001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B07 Utvinning av metallmalmer, B08 Annan utvinning av mineral, B09 Service till utvinning
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för medicintekniska produkter
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Allmänna aktiva medicintekniska produkter
Aktiva medicintekniska produkter (icke-implanterbara) SS-EN ISO 13485:2016 Övriga aktiva (icke-implanterbara) medicintekniska produkter än ovannämnda
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Andra tjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Delkomponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Distributionstjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Kalibreringstjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Komponenter
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Råmaterial
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Transporttjänster
Delar eller tjänster SS-EN ISO 13485:2016 Underhållstjänster
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Medicintekniska produkter för sårvård
Icke-aktiva medicintekniska produkter SS-EN ISO 13485:2016 Övriga icke-aktiva medicintekniska produkter än ovannmämnda
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Produkter för in vitro-diagnostik och mjukvarubaserade medicintekniska produkter för IVD
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för gendiagnostik
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för hematologi/hemostas/immunohematologi
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för histologi/cytologi
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för immunokemi (immunologi)
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för infektionsimmunologi
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för klinisk kemi
Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik (IVD) SS-EN ISO 13485:2016 Reagenser och reagerande produkter, kalibrerings- och kontrollmaterial för mikrobiologi
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B07 Utvinning av metallmalmer, B08 Annan utvinning av mineral, B09 Service till utvinning

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 26:2023 Transition Requirements for ISO/IEC 27001:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
SS-EN ISO/IEC 27006:2020 Informationsteknik - Säkerhetstekniker - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem för informationssäkerhet (ISO/IEC 27006:2015, including Amd 1:2020)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Certifiering av personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Behörig brandlarmsingenjör
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning/certifieringsregel (8) Specifik kompetens (9)
Behörig brandlarmsingenjör SBF 1007:5 Guide för personcertifiering (BS002-30G 23-05-29), samt Krav på Behörig ingenjör brandlarm SBF 1007:5 (ver 1, 2022-06-13) Behörig brandlarmsingenjör

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering