Hoppa till innehållet
Svensk Certifiering Norden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-54067620
Webbplats: www.svenskcertifiering.se

Postadress

Svensk Certifiering Norden AB
Rödbosundsvägen 40
184 60 Åkersberga

Besöksadress

Svensk Certifiering Norden AB
Kanalvägen 2A och 2B
184 41 Åkersberga

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet AFS 2001:1 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet AFS 2001:1 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-ISO 45001:2018 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn AFS 2001:1 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn AFS 2001:1 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-ISO 45001:2018 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa AFS 2001:1 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Hälsa SS-ISO 45001:2018 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Gäller ej C20.51 Sprängämnestillverkning, C20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier AFS 2001:1 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Gäller ej C20.51 Sprängämnestillverkning, C20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer Gäller ej C20.51 Sprängämnestillverkning, C20.15 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel AFS 2001:1 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 30 Hotell och restauranger -
Livsmedel SS-ISO 45001:2018 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik AFS 2001:1 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik AFS 2001:1 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 22 Övriga transportmedel -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-ISO 45001:2018 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper AFS 2001:1 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper AFS 2001:1 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper AFS 2001:1 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-ISO 45001:2018 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat til C 16.2 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o. d.
Tillverkning AFS 2001:1 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat til C 16.2 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o. d.
Tillverkning SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 23 Annan tillverkning -
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 06 Trä och varor av trä Begränsat til C 16.2 Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o. d.
Tillverkning SS-ISO 45001:2018 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster AFS 2001:1 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 37 Utbildning -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-ISO 45001:2018 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering AFS 2001:1 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SIS-OHSAS 18001:2007 IAF 39 Annan samhällsservice -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-ISO 45001:2018 IAF 39 Annan samhällsservice -
Ledningssystem för informationssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Offentlig förvaltning & utbildning ISO/IEC 27001:2013 Offentlig förvaltning & utbildning SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Telekommunikation, IT- och datatjänster ISO/IEC 27001:2013 Telekommunikation, IT -och datatjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Tjänster ISO/IEC 27001:2013 Tjänster SS-EN ISO/IEC 27001:2017
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 9001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Kemikalier SS-EN ISO 9001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 9001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 9001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B07 Utvinning av metallmalmer, B08 Annan utvinning av mineral, B09 Service till utvinning
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 9001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet -
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 34 Teknisk konsultverksamhet -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 25 Elförsörjning (elverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 26 Gasförsörjning (gasverk) -
Försörjningssektorn SS-EN ISO 14001:2015 IAF 27 Vattenförsörjning (vattenverk) -
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster -
Jordbruk, skogsbruk och fiske SS-EN ISO 14001:2015 IAF 01 Jordbruk, skogsbruk och fiske -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 12 Kemikalier, kemiska produkter och fibrer -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 14 Gummi- och plastvaror -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 15 Icke-metalliska mineraliska produkter (ej cement, kalk och gips) -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 16 Cement, kalk och gips etc -
Kemikalier SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak -
Livsmedel SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 17 Stål- och metallframställning (exkl kärnbränsle) -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 18 Övriga maskiner -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 19 Elektrisk och optisk utrustning -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 20 Fartyg och båtar Begränsat till C33.15 Reparation och underhåll av fartyg och båtar
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 21 Luftfartyg, rymdfarkoster o.d. -
Mekanik SS-EN ISO 14001:2015 IAF 22 Övriga transportmedel -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror Begränsat till papperproduktion
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet -
Papper SS-EN ISO 14001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 04 Textilier och kläder -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 05 Läder, läder- och skinnvaror -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 06 Trä och varor av trä -
Tillverkning SS-EN ISO 14001:2015 IAF 23 Annan tillverkning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 32 Finans- och försäkringsverksamhet. Fastighetsverksamhet, uthyrning och leasing -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 33 IT och datatjänster -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 36 Offentlig förvaltning -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 37 Utbildning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 24 Återvinning -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation -
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 39 Annan samhällsservice -
Utvinning av mineral SS-EN ISO 14001:2015 IAF 02 Utvinning av mineral Begränsat till B07 Utvinning av metallmalmer, B08 Annan utvinning av mineral, B09 Service till utvinning

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 9:2017 Application of ISO/IEC 17021 in the Field of Medical Device Quality Management Systems (ISO 13485)
SS-ISO/IEC 27006:2015 Krav på organisationer som tillhandahåller revision och certifiering av ledningssystem för informationssäkerhet
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Certifieringsorgan, Personer, SS-EN ISO/IEC 17024:2012

Behörig brandlarmsingenjör
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Specifik kompetens (9)
Behörig brandlarmsingenjör SBF 1007:5 Behörig brandlarmsingenjör

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering