JB Scales AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 040-26 19 19
Webbplats: www.jbscales.se

Postadress

JB Scales AB
Erikstorpsgatan 2
217 54 Malmö

Besöksadress

JB Scales AB
Stillmansgatan 12
212 25 Malmö

Ackrediteringsområden

Kalibreringslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kalibrering
Mätstorhet (6) Produkt/objekt (9)
Mekaniska storheter Icke automatisk våg

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning