Hoppa till innehållet
ControlCert Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0121-100 02
Webbplats: www.controlcert.se

Postadress

ControlCert Scandinavia AB
Box 12
614 21 Söderköping

Besöksadress

ControlCert Scandinavia AB
Ringvägen 44
614 31 Söderköping

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan, Produkter, SS-EN ISO/IEC 17065:2012

Ekologisk förordning
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9) Anmärkning (15)
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Andra produkter; Havssalt och andra salter för livsmedel och foder Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Andra produkter; Jäst Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Andra produkter; Mate, sockermajs, vinblad, palmhjärtan, humleskott och andra liknande ätbara växtdelar och produkter som framställts av sådana Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 Bearbetade jordbruksprodukter för livsmedelsändamål -
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring Inklusive slakt
Bearbetade jordbruksprodukter, inklusive vattenbruksprodukter, för livsmedelsändamål Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion Inklusive slakt
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Beredning -
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Distribution/utsläppande på marknaden -
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Export -
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Import -
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Lagring -
Vin Rådets förordning (EU) 2018/848 Rådets förordning (EU) 2018/848 Produktion -
KRAV
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Förädling KRAVs Regler 2021 KRAVs Regler 2021 Livsmedelsförädling
Förädling KRAVs Regler 2021 KRAVs Regler 2021 Restaurang och storhushåll
Förädling KRAVs Regler 2022 KRAVs Regler 2022 Livsmedelsförädling
Förädling KRAVs Regler 2022 KRAVs Regler 2022 Restaurang, Storhushåll och Servering samt Kedjecertifiering
Import KRAVs Regler 2021 KRAVs Regler 2021 Import
Livsmedelshantering i butik
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik, utg 3 Svensk standard för livsmedelshantering i butik, utg 3 Livsmedelshantering
Livsmedelshantering i butik Svensk standard för livsmedelshantering i butik, utg 4 Krav och Villkor, Svensk standard för livsmedelshantering i butik, utg 7 Livsmedelshantering
SIGILL kvalitetssystem
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Certifieringsordning (8) Produkt/produktområde/process/tjänst (9)
Förädling IP Livsmedel Grundcertifiering 2021:1 IP Allmänna Villkor 2021:1 IP Grundcertifiering Livsmedel, inkl. djuromsorg
Förädling IP Livsmedel Grundcertifiering 2022:1 IP Allmänna Villkor 2022:1 IP Grundcertifiering Livsmedel, inkl. djuromsorg
Förädling Tillval Svinn IP Allmänna Villkor 2022:1 IP Livsmedel Grundcertifiering

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering