Hoppa till innehållet
ControlCert Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0121-100 02
Webbplats: www.controlcert.se

Postadress

ControlCert Scandinavia AB
Box 12
614 21 Söderköping

Besöksadress

ControlCert Scandinavia AB
Ringvägen 44
614 31 Söderköping

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 9001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 9001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 07 Massa, papper och pappersvaror
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 08 Förlagsverksamhet
Papper SS-EN ISO 9001:2015 IAF 09 Tryckeriverksamhet
Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Tillkommande krav till kravspecifikation (8) Näringsgren/process/produkt (9)
Biokemi FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Produktion av (bio) kemikalier
Biokemi SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Produktion av (bio) kemikalier
Biokemi/kemi FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Kemi och biokemi
Biokemi/kemi SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Kemi och biokemi
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-5:2019 Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-5:2019 Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Förmedling, detaljhandel och e-handel
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Transport och lager
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Distribution, detaljhandel
Detaljhandel, transport och lager SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Transport och lager
Förpackningsmaterial FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-4:2013 Produktion av förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Produktion av förpackningsmaterial
Livsmedels- och foderproduktion FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-1:2009 Livsmedelstillverkning
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Livsmedelstillverkning
Primärproduktion FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Jordbruk eller hantering av växter
Primärproduktion SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Jordbruk eller hantering av växter
Tillverkning av mat till människor och djur FSSC 22000 version 6.0, i enlighet med ISO 22003-1:2023 ISO/TS 22002-1:2009 Tillverkning av livsmedel, ingredienser och djurmat
Tillverkning av mat till människor och djur SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO 22003-1:2022 - Tillverkning av livsmedel, ingredienser och djurmat
Övriga tjänster FSSC 22000 version 5.1, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 ISO/TS 22002-4:2013 Produktion av livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
Övriga tjänster SS-EN ISO 22000:2019, i enlighet med ISO/TS 22003:2013 - Produktion av livsmedelsförpackningar och förpackningsmaterial
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9)
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 14001:2015 IAF 03 Livsmedelsprodukter, drycker och tobak
Livsmedels- och foderproduktion SS-EN ISO 14001:2015 IAF 30 Hotell och restauranger

Kravdokument

Beteckning Namn
FSSC 22000 version 5 Certification scheme for food safety systems
FSSC 22000 version 5.1 Certification scheme for food safety systems
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 27:2023 Transition Requirements for ISO 22003-1:2022
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering