ControlCert Scandinavia AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0121-100 02
Webbplats: www.controlcert.se

Postadress

ControlCert Scandinavia AB
Box 12
614 21 Söderköping

Besöksadress

ControlCert Scandinavia AB
Ringvägen 44
614 31 Söderköping

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för livsmedelssäkerhet
Kravspecifikation (7)
FSSC 22000:2017 ver 4.1
SS-EN ISO 22000:2005

Kravdokument

Beteckning Namn
SIS ISO/TS 22003:2013 Food safety management systems – Requirements for bodies providing audit and certification of food safety management systems
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
FSSC 22000, part II Food Safety System Certification 22000 part II: Requirements and regulations for certification bodies