Q&Q Labs AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 072-727 46 84
Webbplats: www.qandqlabs.se

Postadress

Q&Q Labs AB
BioVentureHub, Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Besöksadress

Q&Q Labs AB
BioVentureHub, Pepparedsleden 1
431 83 Mölndal

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Livsmedelanalys Drycker
Livsmedelanalys Kosttillskott

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering