A.g.R Certification Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-21 33 40
Webbplats: www.agrcertifiering.se

Postadress

A.g.R Certification Sweden AB
Fornuddsgränd 4
135 52 Tyresö

Besöksadress

A.g.R Certification Sweden AB
Fornuddsgränd 4
135 52 Tyresö

Ackrediteringsområden

Certifieringsorgan - Ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kravspecifikation (7)
SS-ISO 45001:2018
SIS-OHSAS 18001:2007
Ledningssystem för kvalitet
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 9001:2015
Ledningssystem för miljö
Kravspecifikation (7)
SS-EN ISO 14001:2015

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2007:13 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Ackrediteringens omfattning