Hoppa till innehållet
A.g.R Certification Sweden AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 08-21 33 40
Webbplats: www.agrcertifiering.se

Postadress

A.g.R Certification Sweden AB
Box 37
131 06 Nacka

Besöksadress

A.g.R Certification Sweden AB
Fornuddsgränd 4
135 52 Tyresö

Ackrediteringsområden

Certifiering av ledningssystem, SS-EN ISO/IEC 17021-1:2015

Ledningssystem för arbetsmiljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 45001:2023 IAF 28 Byggverksamhet Begränsat till NACE 41, 42.9, 43
Hälsa SS-EN ISO 45001:2023 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster Begränsat till NACE 86 och 88
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 45001:2023 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till NACE 78 och 81
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 45001:2023 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation Begränsat till NACE 49-52
Ledningssystem för kvalitet
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 9001:2015 IAF 28 Byggverksamhet Begränsat till NACE 41, 42.9, 43
Hälsa och sociala tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster Begränsat till NACE 86 och 88
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 9001:2015 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till NACE 78 och 81
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 9001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation Begränsat till NACE 49-52
Ledningssystem för miljö
Kluster (6) Kravspecifikation (7) Näringsgren/process/produkt (9) Anmärkning (15)
Byggverksamhet SS-EN ISO 14001:2015 IAF 28 Byggverksamhet Begränsat till NACE 41, 42.9, 43
Hälsa SS-EN ISO 14001:2015 IAF 38 Hälso- och sjukvård; sociala tjänster Begränsat till NACE 86 och 88
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 29 Handel; Reparation av motorfordon, motorcyklar, hushållsartiklar och personliga artiklar -
Tjänster SS-EN ISO 14001:2015 IAF 35 Annan företagsservice Begränsat till NACE 78 och 81
Transport och avfallshantering SS-EN ISO 14001:2015 IAF 31 Transport, magasinering och kommunikation Begränsat till NACE 49-52

Kravdokument

Beteckning Namn
IAF MD 1:2023 IAF Mandatory Document for the Audit and Certification of a Management System Operated by a Multi-Site Organization
IAF MD 11:2023 IAF Mandatory Document for the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems
IAF MD 2:2023 IAF Mandatory Document for the Transfer of Accredited Certification of Management Systems
IAF MD 22:2023 Application of ISO/IEC 17021-1 for the Certification of Occupational Health and Safety Management Systems (OH and SMS)
IAF MD 23:2023 Control of Entities Operating on Behalf of Accredited Management Systems Certification Bodies
IAF MD 28:2023 IAF Mandatory Document for the Upload and Maintenance of Data on IAF Database
IAF MD 4:2023 IAF Mandatory Document for the Use of Information and Communication Technology (ICT) for Auditing/Assessment Purposes
IAF MD 5:2023 Determination of Audit Time of Quality, Environmental and Occupational Health and Safety Management Systems
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem - Del 10: Kompetenskrav för revision och certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö
SS-EN ISO/IEC 17021-2:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem – Del 2: Kompetenskrav för revision och certifiering av miljöledningssystem.
SS-EN ISO/IEC 17021-3:2019 Bedömning av överensstämmelse – Krav på organ som reviderar och certifierar ledningssystem –Del 3: Kompetenskrav för revision och certifiering av kvalitetsledningssystem (ISO/IEC 17021 3:2017)
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering