Eurofins Pegasuslab AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Uppsala
Telefon: 010-490 80 00
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Pegasuslab AB
Box 97
751 03 Uppsala

Besöksadress

Eurofins Pegasuslab AB
Rapsgatan 21
754 50 Uppsala

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Fasta material
- Luft
Organisk kemi Betong
Organisk kemi Adsorbent
Organiska miljögifter och pesticider Olja
Organiska miljögifter och pesticider Byggprodukter
Organiska miljögifter och pesticider Adsorbent
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
- Byggprodukter
- Inomhusluft
- Vätskor
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Slam/Sediment

Kravdokument

Beteckning Namn
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering