Eurofins Pegasuslab AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Luleå
Telefon: 010-490 80 00
Webbplats: www.eurofins.se

Postadress

Eurofins Pegasuslab AB
Gammelstadsvägen 5 F
972 41 Luleå

Besöksadress

Eurofins Pegasuslab AB
Gammelstadsvägen 5 F
972 41 Luleå

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2005

Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Havsvatten/Brackvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Dricksvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2015:8 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2011:33 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av laboratorier