Hoppa till innehållet
BR Solutions Aktiebolag
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-57 27 93
Webbplats: www.b-r.se

Postadress

BR Solutions Aktiebolag
Box 14
425 02 Hisings Kärra

Besöksadress

BR Solutions Aktiebolag
Tagenevägen 60
425 37 Hisings Kärra

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar - Återkommande kontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer - Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer - Återkommande kontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer Mediabyte Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd - Installationskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd - Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd - Återkommande kontroll
Reglerad mätteknik
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C TSFS 2016:36 Gasåterföringssystem för bensingaser Kontroll vid idrifttagande
C TSFS 2016:36 Gasåterföringssystem för bensingaser Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2016:36 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om återföring av bensinångor på bensinstationer