Hoppa till innehållet
Götlinds Svets AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0515-72 91 16

Postadress

Götlinds Svets AB
Göteve Skola
521 92 Falköping

Besöksadress

Götlinds Svets AB
Göteve Skolan
521 92 Falköping

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Installationskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering