Hoppa till innehållet
Ekdahls Plåtindustri AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0435-913 00

Postadress

Ekdahls Plåtindustri AB
Bangårdsgatan 12
268 68 Röstånga

Besöksadress

Ekdahls Plåtindustri AB
Bangårdsgatan 12
268 68 Röstånga

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering