Hoppa till innehållet
PULS - Planerad Underhållsservice AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 046-25 78 50
Webbplats: www.pulsab.se

Postadress

PULS - Planerad Underhållsservice AB
Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp

Besöksadress

PULS - Planerad Underhållsservice AB
Verkstadsvägen 2
245 34 Staffanstorp

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Installationskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Revisionskontroll
C NFS 2021:10 Sekundära skydd Återkommande kontroll
Oljeavskiljare i drift
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C SS-EN 1825-2 Fettavskiljare -
C SS-EN 858-2 kap 6 Oljeavskiljare Femårskontroll av oljeavskiljarsystem
C SS-EN 858-2 kap 6 Oljeavskiljare Sexmånaders underhållskontroll av oljeavskiljare
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering