Hoppa till innehållet
XR Miljöhantering AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 010-4741100

Postadress

XR Miljöhantering AB
Box 30
541 21 Skövde

Besöksadress

XR Miljöhantering AB
Fabriksgatan 5
541 57 Skövde

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering