Hoppa till innehållet
PR Slamsugning, AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0515-13846,010-2832408

Postadress

PR Slamsugning, AB
Mossvägen 39
521 30 Falköping

Besöksadress

PR Slamsugning, AB
Mossvägen 39
521 30 Falköping

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
C MSBFS 2022:3 Depåvagnar Revisionskontroll
C MSBFS 2022:3 Depåvagnar Återkommande kontroll
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck Övertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
MSBFS 2022:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering