Hoppa till innehållet
All-Round Kyl AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 031-22 03 03

Postadress

All-Round Kyl AB
Box 2023
433 02 Sävedalen

Besöksadress

All-Round Kyl AB
Industrivägen 41
433 61 Sävedalen

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering