Hoppa till innehållet
Lindströms Bilelektriska & Dieselservice AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0500-48 60 50

Postadress

Lindströms Bilelektriska & Dieselservice AB
Kylarvägen 10
541 34 Skövde

Besöksadress

Lindströms Bilelektriska & Dieselservice AB
Kylarvägen 10
541 34 Skövde

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Egna fordonsreparationer
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Anmärkning (15)
C SNFS 1997:7 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 05 Avgasrening Ackrediteringen omfattar inte kontroll (mätning) av avgaser på bensinmotordrivna fordon
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 05 Avgasrening Ackrediteringen omfattar inte kontroll (mätning) av avgaser på bensinmotordrivna fordon
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 10 Instrumentering -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 13 Hastighetsregulator -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt max 3,5 ton) 14 Taxameter -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar -
Färdskrivare
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Installationskontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Periodisk kontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, analog Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, digital Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, smarta Kontroll av avregleringshastighet -
Taxameter
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Halda M1, T14 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning cert. nr. 502304
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning T20 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Installationskontroll Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+ (0402-MID-SC0260-13), med tillsatsanordning cert. nr. SC0039-16
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Digitax F1+, T15 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Halda M1 (0402-MID-SC0585-10), med tillsatsanordning T22 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Halda M1, T14 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning cert. nr. 502304
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Semel C30 (0402-MID-502302), med tillsatsanordning T20 TX
C STAFS 2006:19 Taxameter Återkommande kontroll Semel M2 (0402-MID-502305), med tillsatsanordning cert. nr. 502304

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2004:865 Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
SNFS 1997:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1992:17) med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll
STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
STAFS 2006:19 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om installation och besiktning av taxameterutrustning
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2013:3 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt
TSFS 2016:48 Transportstyrelsens föreskrifter om rapportering av uppgifter om besiktning av taxameterutrustning
TSFS 2017:84 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer
TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning