Hoppa till innehållet
AB Svensk Bilprovning
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Nässjö
Telefon: 0771-600 600
Webbplats: www.bilprovningen.se

Postadress

AB Svensk Bilprovning
Lerbacksgatan 8
571 38 Nässjö

Besöksadress

AB Svensk Bilprovning
Lerbacksgatan 8
571 38 Nässjö

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Kontrollbesiktning
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 1 (lätta fordon)
A TSFS 2017:54 Fordon, kategori 2 (tunga fordon)

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan
TSFS 2017:54 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning