Hoppa till innehållet
AB Svensk Bilprovning
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Mobil verksamhet
Telefon: 0771-600600
Webbplats: www.bilprovningen.se

Postadress

AB Svensk Bilprovning
Box 7020
164 07 Kista

Besöksadress

AB Svensk Bilprovning
Mobil besiktning, Madenvägen 1
174 55 Sundbyberg

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Fordon för transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Förstagångskontroll Ackrediteringen gäller samtliga län
A MSBFS 2011:4 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll Ackrediteringen gäller samtliga län
A MSBFS 2022:3 Fordon för transport av farligt gods Förstagångskontroll Ackrediteringen gäller samtliga län
A MSBFS 2022:3 Fordon för transport av farligt gods Återkommande kontroll Ackrediteringen gäller samtliga län
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning Ackrediteringen gäller samtliga län
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning Ackrediteringen gäller samtliga län
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning Ackrediteringen gäller samtliga län
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning Ackrediteringen gäller samtliga län
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning Ackrediteringen gäller samtliga län
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning Ackrediteringen gäller samtliga län

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
MSBFS 2011:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods
MSBFS 2022:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
SFS 2002:574 Fordonslagen
SFS 2009:211 Fordonsförordningen
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2010:78 Transportstyrelsens föreskrifter om teknisk kontrollutrustning hos besiktningsorgan