Hoppa till innehållet
Bensin & Oljeinstallationer C. Lundberg AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0708204568

Postadress

Bensin & Oljeinstallationer C. Lundberg AB
Näsgatan 32
511 56 Kinna

Besöksadress

Bensin & Oljeinstallationer C. Lundberg AB
Näsgatan 32
511 56 Kinna

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Sekundära skydd Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Sekundära skydd Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Sekundära skydd Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering