Hoppa till innehållet
AB Salwéns Ingenjörsbyrå
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 035-343 60
Webbplats: www.salwens.se

Postadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Box 7060
300 07 Halmstad

Besöksadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Olofsdalsvägen 15
302 41 Halmstad

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Första besiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning Ej gruvhissar
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning Ej gruvhissar
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning Ej gruvhissar
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning Ej gruvhissar
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Mobilkranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Staplingskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Första besiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Fördjupad återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Första besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Revisionsbesiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Fördjupad återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Första besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Revisionsbesiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Återkommande besiktning -
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning Omfattar endast kap 5 §9

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2003:6 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar
AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering