Hoppa till innehållet
AB Salwéns Ingenjörsbyrå
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 035-343 60

Postadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Box 7060
300 07 Halmstad

Besöksadress

AB Salwéns Ingenjörsbyrå
Olofsdalsvägen 15
302 41 Halmstad

Ackrediteringsområden

Notifiering, Anmälda organ, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Anmält organ (17020)
Direktiv/förordning (6) Produktgrupp (9)
2014/33/EU Hissar

Kravdokument

Beteckning Namn
2014/33/EU Direktiv om hissar och säkerhetskomponenter till hissar
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
STAFS 2022:7 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls föreskrifter om organ som utför bedömning av överensstämmelse och som ska bli anmält och utsett