Hoppa till innehållet
PreZero Recycling AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0660-194 58

Postadress

PreZero Recycling AB
Skortsedsvägen 17
891 51 Örnsköldsvik

Besöksadress

PreZero Recycling AB
Skortsedsvägen 17
891 51 Örnsköldsvik

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer Återkommande kontroll
Oljeavskiljare i drift
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C SS-EN 858-2 kap 6 Oljeavskiljare Femårskontroll av oljeavskiljarsystem
C SS-EN 858-2 kap 6 Oljeavskiljare Sexmånaders underhållskontroll av oljeavskiljare

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering