Hoppa till innehållet
DEKRA Industrial AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Stockholm Huvudkontor
Telefon: 010-455 10 00
Webbplats: www.dekra.com

Postadress

DEKRA Industrial AB
Box 1357
171 26 Solna

Besöksadress

DEKRA Industrial AB
Hemvärnsgatan 11B
171 54 Solna

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll av korrosionsskyddssystem
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll
A MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll
A NFS 2021:10 Sekundära skydd Installationskontroll
A NFS 2021:10 Sekundära skydd Revisionskontroll
A NFS 2021:10 Sekundära skydd Återkommande kontroll
Lyftanordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Första besiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Anordning vid lastkaj (nivåutjämnare) Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonskranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Fordonslyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Gruvhissar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Gruvhissar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Gruvhissar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Gruvhissar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Första besiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Grävmaskiner Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Hissar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Kranar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lastplan monterade på fordon Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Lingångar och punktlyftar Återkommande besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Första besiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Montagebesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Revisionsbesiktning -
A AFS 2003:6 Personlyftande anordningar Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Fordonskranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Första besiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Kranar för tillfällig personlyft Återkommande besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Första besiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Montagebesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Revisionsbesiktning -
A AFS 2006:7 Tillfälliga personlyft med truck Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Avfallsanordningar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Hissar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Magnetinduktiv linprovning -
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Linbanor, bergbanor, släpliftar Återkommande kontroll -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Första besiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Motordrivna portar Återkommande besiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Första besiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Revisionsbesiktning -
A BFS 2011:12 Rulltrappor/Rullramper Återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Fördjupad återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Första besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Revisionsbesiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Tivolianordningar Återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Fördjupad återkommande besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Första besiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Revisionsbesiktning -
A RPSFS 2012:15 FAP 513-1 Vattenrutschbanor Återkommande besiktning -
A SFS 2011:338 kap 5 §9 Motordrivna anordningar i byggnadsverk Särskild besiktning Omfattar endast kap 5 §9
A SJÖFS 2003:17 Hissar Revisionskontroll -
A SJÖFS 2003:17 Hissar Återkommande kontroll -
Transport av farligt gods
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
A MSBFS 2022:3 ADR-S Installationskontroll
A MSBFS 2022:3 ADR-S Konstruktionskontroll
A MSBFS 2022:3 ADR-S Revisionskontroll
A MSBFS 2022:3 ADR-S Tillverkningskontroll
A MSBFS 2022:3 ADR-S Återkommande kontroll
A MSBFS 2022:4 RID-S Installationskontroll
A MSBFS 2022:4 RID-S Konstruktionskontroll
A MSBFS 2022:4 RID-S Revisionskontroll
A MSBFS 2022:4 RID-S Tillverkningskontroll
A MSBFS 2022:4 RID-S Återkommande kontroll
Trycksatta anordningar
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
A AFS 2017:3 Cisterner Första kontroll -
A AFS 2017:3 Cisterner Program för riskanpassad kontroll -
A AFS 2017:3 Cisterner Revisionskontroll -
A AFS 2017:3 Cisterner Återkommande kontroll -
A AFS 2017:3 Pannor Program för övervakning -
A AFS 2017:3 Rörledning Första kontroll -
A AFS 2017:3 Rörledning Program för riskanpassad kontroll -
A AFS 2017:3 Rörledning Revisionskontroll -
A AFS 2017:3 Rörledning Återkommande kontroll -
A AFS 2017:3 Tryckkärl Första kontroll -
A AFS 2017:3 Tryckkärl Program för riskanpassad kontroll -
A AFS 2017:3 Tryckkärl Revisionskontroll -
A AFS 2017:3 Tryckkärl Återkommande kontroll -
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Första kontroll -
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Program för riskanpassad kontroll -
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Revisionskontroll -
A AFS 2017:3 Vakuumkärl Återkommande kontroll -
A MSBFS 2009:7 Naturgas Installationskontroll -
A MSBFS 2009:7 Naturgas Konstruktionskontroll -
A MSBFS 2009:7 Naturgas Revisionskontroll -
A MSBFS 2009:7 Naturgas Tillverkningskontroll -
A MSBFS 2009:7 Naturgas Återkommande kontroll 10 kap. 10§ MSBFS 2009:7 omfattas ej
A SS-EN 13134:2001 Lödprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 14555:2017 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15613:2004 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-1:2017 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-11:2002 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-12:2004 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-2:2005 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-3:2008 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-4:2005 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-5:2004 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-6:2006 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-7:2016 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SS-EN ISO 15614-8:2016 Svetsprocedur Övervakning och bedömning av provningsresultat -
A SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Installationskontroll -
A SÄIFS 1998:5 Tankstationer/Metangas Återkommande kontroll -
Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11)
A AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck

Kravdokument

Beteckning Namn
BFS 2011:12 Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
MSBFS 2009:4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra kontroll av tankar avsedda för transport av farligt gods på land
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
MSBFS 2022:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng
MSBFS 2022:4 Föreskrifter om transport av farligt gods på järnväg (RID-S)
NFS 2021:10 Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering