Hoppa till innehållet
Örebro kommun, Tekniska förvaltningen
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet
Telefon: 019-211000

Postadress

Örebro kommun, Tekniska förvaltningen
Box 33300
701 35 Örebro

Besöksadress

Örebro kommun, Tekniska förvaltningen
Skebäcksvägen 54
702 15 Örebro

Ackrediteringsområden

Provningslaboratorier, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Provtagning Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
LIVSFS 2005:21 §§ 15-18 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel
SLVFS 2001:30 Bil. 2 och 4 Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering