Hoppa till innehållet
Örebro kommun, Teknik- och serviceförvaltningen
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Avdelning: Verksamhetsstöd VA, Laboratoriet
Telefon: 019-211000
Webbplats: https://orebro.se

Postadress

Örebro kommun, Teknik- och serviceförvaltningen
Box 33300
701 35 Örebro

Besöksadress

Örebro kommun, Teknik- och serviceförvaltningen
Skebäcksvägen 54
702 15 Örebro

Ackrediteringsområden

Provning, SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Provtagning Sötvatten
Vattenanalys Avloppsvatten/Lakvatten
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten
Vattenanalys Slam/Sediment
Mikrobiologisk analys
Teknikområde (6) Provtyp/System/Produkt (9)
Provtagning -
Vattenanalys Dricksvatten
Vattenanalys Sötvatten

Kravdokument

Beteckning Namn
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering