Hoppa till innehållet
Kyla och Värme Service i Dalarna, AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0247-600 26

Postadress

Kyla och Värme Service i Dalarna, AB
Largattu 1
793 32 Leksand

Besöksadress

Kyla och Värme Service i Dalarna, AB
Lima Largattu 1
793 32 Leksand

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Trycksättning med gas
Typ Kravspecifikation (7) Typ av kontroll (11) Mätområde/mätnivå (14)
C AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck 0-45 Bar

Kravdokument

Beteckning Namn
AFS 2006:8 Provning med över- eller undertryck
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering