Hoppa till innehållet
Bensinteknik i Helsingborg AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 042-20 38 20

Postadress

Bensinteknik i Helsingborg AB
Mineralgatan 10
254 64 Helsingborg

Besöksadress

Bensinteknik i Helsingborg AB
Mineralgatan 10
254 64 Helsingborg

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Installationskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar på tankstationer Installationskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering