Hoppa till innehållet
Borås Bil Lastvagnar AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 033-15 17 60

Postadress

Borås Bil Lastvagnar AB
Box 925
501 10 Borås

Besöksadress

Borås Bil Lastvagnar AB
Prognosgatan 5
504 64 Borås

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Egna fordonsreparationer
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
C SNFS 1997:7 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 05 Avgasrening - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller - Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 10 Instrumentering - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 13 Hastighetsregulator - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 13 Hastighetsregulator Periodisk kontroll -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar - -
Färdskrivare
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Installationskontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Periodisk kontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, analog Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, digital Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, smarta Kontroll av avregleringshastighet -
Hastighetsregulator
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Volvo
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Volvo
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Volvo

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2004:865 Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
SNFS 1997:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1992:17) med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll
STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2013:3 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt
TSFS 2017:84 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer
TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning