Hoppa till innehållet
Svenstigs Bil AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0371-333 00

Postadress

Svenstigs Bil AB
Box 61
333 21 Smålandsstenar

Besöksadress

Svenstigs Bil AB
Norra Nissastigen 13
333 31 Smålandsstenar

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Egna fordonsreparationer
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10)
C SNFS 1997:7 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 05 Avgasrening
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 05 Avgasrening
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 10 Instrumentering
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 13 Hastighetsregulator
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 03 Däck
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 07 Bromssystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 08 Styrsystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt max 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar
Färdskrivare
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Installationskontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Periodisk kontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, analog Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, digital Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, smarta Kontroll av avregleringshastighet -
Hastighetsregulator
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Elson, e1 *000007
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Scania
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll Wabco, e1 *000024
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Installationskontroll VDO, e1 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Elson, e1 *000007
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Scania
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation Wabco, e1 *000024
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid reparation VDO, e1 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Econocruiser, e11 *000001
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Elson, e1 *000007
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Scania
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring Wabco, e1 *000024
C TSFS 2017:84 Hastighetsregulator Kontroll vid ändring VDO, e1 *000001

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2004:865 Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
SNFS 1997:7 Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i kungörelsen (SNFS 1992:17) med föreskrifter om ackrediterad bilavgaskontroll
STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2013:3 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt
TSFS 2017:84 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer
TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning