Hoppa till innehållet
Verkstads AB Treco
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0430-320 04

Postadress

Verkstads AB Treco
Skråmered 50
312 98 Våxtorp

Besöksadress

Verkstads AB Treco
Skråmered 50
312 98 Våxtorp

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Revisionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Återkommande kontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering