Hoppa till innehållet
Lidbil Lastvagnar AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 0510-310660
Webbplats: www.lidbil.se

Postadress

Lidbil Lastvagnar AB
Box 644
531 16 Lidköping

Besöksadress

Lidbil Lastvagnar AB
Björkhagsgatan 5
531 40 Lidköping

Ackrediteringsområden

Kontrollorgan, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Egna fordonsreparationer
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Kontrollområde (10) Typ av kontroll (11) Anmärkning (15)
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller - Ackrediteringen omfattar inte kontroll av läckor i bränslesystem hos metangasdrivna bilar
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 10 Instrumentering - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar - -
C TSVFS 1992:52 Bilar (totalvikt över 3,5 ton) 13 Hastighetsregulator Kontroll av avregleringshastighet -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 01 Stomme och karosseri - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 02 Hjulsystem utom däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 03 Däck - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 04 Drivsystem utom avgasrening och fordonsbuller - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 07 Bromssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 08 Styrsystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 09 Kommunikationssystem - -
C TSVFS 1992:52 Släpvagnar (totalvikt över 3,5 ton) 11 Släpvagnskopplingar - -
Färdskrivare
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11) Utrustning/fabrikat (13)
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Installationskontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, analog Periodisk kontroll -
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, digital Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Installationskontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll Stoneridge, SE5000
C TSFS 2013:3 Färdskrivare, smarta Periodisk kontroll VDO, DTCO 1381
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, analog Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, digital Kontroll av avregleringshastighet -
C TSFS 2017:84 Färdskrivare, smarta Kontroll av avregleringshastighet -

Kravdokument

Beteckning Namn
SFS 2004:865 Förordning (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.
STAFS 2003:5 Swedacs särskilda föreskrifter om kontroll av egna reparationer för ackrediterade verkstäder
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering
TSFS 2013:3 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan, kontroll och plombering av färdskrivare samt installationsskylt
TSFS 2017:84 Transportstyrelsens föreskrifter om ackreditering av kontrollorgan samt kontroll av hastighetsregulatorer
TSVFS 1992:52 Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om provning vid ackrediterad verkstad efter kontrollbesiktning