Hoppa till innehållet
Tanksvets i Husqvarna AB
< Tillbaka till sökformulär
Kontaktuppgifter

Telefon: 036-13 29 80

Postadress

Tanksvets i Husqvarna AB
Huskvarnavägen 158
561 32 Huskvarna

Besöksadress

Tanksvets i Husqvarna AB
Huskvarnavägen 158
561 32 Huskvarna

Ackrediteringsområden

Kontroll, SS-EN ISO/IEC 17020:2012

Cisternkontroll
Typ Kravspecifikation (7) Kontrollobjekt (9) Typ av kontroll (11)
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Konstruktionskontroll
C MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar Tillverkningskontroll

Kravdokument

Beteckning Namn
MSBFS 2018:3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor
STAFS 2020:1 Swedacs föreskrifter och allmänna råd om ackreditering